Anna Mars

Kunstwerken
Biografie

De sculpturale werken van de Duitse kunstenaar Anna Mars tonen menselijke borstbeelden, maar ook ledematen en organen. De titels van de figuren - zoals Woede, Wijsheid en Onwetendheid - zijn bewustzijnstoestanden die voor iedereen een elementaire betekenis hebben.

 

Deze bustes, dieren en hersenschimmen, op hun altijd gelijkaardige borst, hebben niet alleen mensenhoofden, hun gesloten ogen lijken bovendien naar binnen te zijn gekeerd, alsof ze willen zeggen: kijk eens hoe ik in slaap val!

 

In de installaties van Anna Mars wordt de mens opgesplitst in zijn afzonderlijke delen, je zou ze kunnen begrijpen als een soort catalogus van mens, belichaamd door zaken als hart, hersenen, hand en voet, gevormd van wit porselein worden ze een kaart van menselijke gemoedstoestanden.

 

Wat de volheid van het bestaan vormt, wordt in de werken van Anna Mars een figuurlijke kosmos van het leven. Alles lijkt erbij te horen: als men de zwaarte zou weglaten, wat zou dan de lichtheid betekenen?