Jan Grotenbreg

Jan Grotenbreg | Stier | Gemengde techniek | 70 x 50 cm |

press to zoom

Jan Grotenbreg | Paard (Zwart) | Gemengde techniek | 70 x 50 cm |

press to zoom

Jan Grotenbreg | Stier | Gemengde techniek | 120 x 80 cm |

press to zoom

Jan Grotenbreg | Paard | Gemengde techniek | 120 x 80 cm |

press to zoom

Jan Grotenbreg | Stier | Gemengde techniek | 80 x 100 cm |

press to zoom

Jan Grotenbreg | Paard (Wit) | Gemengde techniek | 70 x 50 cm |

press to zoom

Jan Grotenbreg | Vijf mussen | Gemengde techniek | 30 x 57 cm |

press to zoom

Jan Grotenbreg | Stokstaartje | Gemengde techniek | 60 x 90 cm |

press to zoom

Jan Grotenbreg | Musje | Gemengde techniek | 20 x 20 cm |

press to zoom

Jan Grotenbreg | Musje | Gemengde techniek | 20 x 20 cm |

press to zoom

Jan Grotenbreg | Stokstaartje | Gemengde techniek | 60 x 90 cm |

press to zoom

Jan Grotenbreg | Musje | Gemengde techniek | 20 x 20 cm |

press to zoom

Jan Grotenbreg | Musje | Gemengde techniek | 20 x 30 cm |

press to zoom

Jan Grotenbreg | Musje | Gemengde techniek | 20 x 20 cm |

press to zoom

Jan Grotenbreg | Musje | Gemengde techniek | 20 x 20 cm |

press to zoom

Jan Grotenbreg | Kraanvogel | Gemengde techniek | 70 x 50 cm |

press to zoom