top of page

Barbara de Clercq

In het werk van Barbara de Clercq staat het dier centraal. Ze beperkt zich hierbij niet tot de dieren in haar directe omgeving. Haar beelden zijn raak getroffen in vorm en houding, alsof de dieren verrast worden in hun dagelijkse gang van zaken. De onderwerpen voor haar beelden worden Barbara aangereikt door wat ze om haar heen ziet, thuis en op reis. Vooral vogels zijn favoriet, maar ze maakt bijvoorbeeld ook poezen, konijnen en nijlpaarden. Ze kijkt met dezelfde verwonderde blik als een kind naar de wereld. Haar dieren geven een gevoel van herkenning en genegenheid. Altijd weet Barbara de Clercq met lichte toets en geabstraheerde stijl de levendigheid en emotie van de dieren uit te beelden. Soms maakt ze een groep dieren en soms een enkel dier op zich. Er zit een bepaald ritme in haar beelden, een herhaling van nekken, poten en lijven. Hoewel het materiaal dat Barbara gebruikt brons is, nodigt de stofuitdrukking van de beelden uit tot aaien. In de eeuwige vraag of een beeld nog beter zou kunnen, zal Barbara bezig blijven met haar liefde voor dieren te vormen in brons. 

 

Als oudste dochter in een beeldhouwersgezin was Barbara de Clercq (1948) van jongs af aan al vertrouwd met materialen als klei, steen en gips. Na een studie Spaans is ze een opleiding gaan volgen aan de Vrije Academie in Den Haag en bij de werkplaats plastics TNO in Delft, maar ze heeft vooral veel geleerd van haar ouders door zelf al jong mee te doen. De liefde voor dieren zegt Barbara te hebben zolang als ze zich kan herinneren. Haar werk is te zien in verschillende galeries en op beurzen in binnen- en buitenland. Barbara heeft ook werk voor diverse opdrachtgevers gemaakt, zoals voor Ouwehands Dierenpark. In opdracht maakte zij ook penningen en grafmonumenten.

bottom of page